Contractació: Bàrbar Produccions
info@barbar.cat
premsa@barbar.cat
Tel. 600 745 394